sempai72
door sempai72 Jun 18, 2022 om 16:22
Geldzaken & recht

Uitvaartverzekering afkopen

Mij gezin bestaat uit 4 personen elk persoon heeft sinds 1980 een premievrije uitvaart verzekering van € 1.250,00

Totaal dus € 5000,00 omdat wij allemaal al en bedrag hebben gespaard voor de uitvaart
 
Vroeg ik aan ardanta wat de afkoop was,het geld staat daar vast

Ik kan de afkoop doen maar dan krijg ik van ardanta nog maar € 2.850,00 terug

mijn vraag is dan ook wat of dat zo maar kan

Henk

4898 10 Rapporteer
mahadma
door mahadma - Jun 18, 2022 om 16:31
10890 Antwoorden / 51 Vragen
5

U schrijft: "Totaal dus € 5000,00 omdat wij allemaal al en bedrag hebben gespaard voor de uitvaart"
U heeft NIET gespaard, u heeft een verzekering(!) afgesloten dat als de tijd daar was zij de uitvaart zouden betalen.

U vergeet gemakshalve dat Aradanta sinds 1980= dus 40 + jaar het risico heeft gelopen (als een verzekering) dat er door overlijden geld uitgekeerd had moeten worden. Ardanta is helaas geen spaarbank, als u alle premies op UW spaarrekening had gestort, dàn had u nu dus een spaarpotje gehad. Maar als na een paar jaar "sparen" had u géén bedrag gehad om de uitvaart te betalen.

Om uw vraag te beantwoorden: Ja, dit kan, mag en is niet anders.

Zijdelinks gezien: U heeft 40 jaar voor autoschade verzekering betaalt maar nooit een deuk gereden, kunt u ook geen premie terug krijgen.


sira
door sira Jun 19, 2022 om 21:34
1713 Antwoorden / 24 Vragen

Goed uitgelegd!

Za
door Zandb Jun 20, 2022 om 15:35
Antwoorden / Vragen

Dag,

Ik vraag mij af of hier sprake is van een woekerpolis. 
wij hebben de begrafenisverzekering afgesloten op 14-04-1976. Premie betaald tot 14-04-2006. Bij overlijden wordt 1362 euro uitbetaald. Het geld rendeert alleen Ardanta profiteert hiervan. Betalen voor de begrafenis moet ik alsnog

jantje7
door jantje7 - Jun 18, 2022 om 16:33
1457 Antwoorden / 23 Vragen
3

U heeft niet alleen gespaart, ook betaald voor een overlijdens risico verzekering.
Vandaar dat het bedrag wat eventueel nu wordt uitgekeerd een stuk lager is.

marita5
door marita5 - Jun 18, 2022 om 17:02
11146 Antwoorden / 15 Vragen
4

Hallo Sempa172 , 

Mijn verzekering is wel afkoopbaar. Hoe wordt de afkoopwaarde bepaald?
 

Staat er in uw polis dat uw uitvaartverzekering afkoopbaar is? Dan bepaalt Ardanta de afkoopwaarde.

Hoe wordt de afkoopwaarde bepaald? 

We kijken daarbij naar de premie die u heeft betaald.

Hoe is de premie voor uw uitvaartverzekering opgebouwd?

  • Om de uitkering te kunnen doen belegt Ardanta, net als andere verzekeraars, een deel van uw premie. Dit deel van de premie, ook wel 'spaarpremie' genoemd, reserveert Ardanta voor het doen van een uitkering van het verzekerd bedrag bij uw overlijden.
  • Een ander deel van de premie is bestemd voor het doen van de vastgestelde uitkering als u overlijdt vóór de datum van de laatste premiebetaling. Ardanta loopt namelijk het risico dat u komt te overlijden vóórdat u alle premies voor uw uitvaartverzekering heeft betaald. Dit deel van de premie wordt ook wel 'risicopremie' genoemd.
  • De rest van de premie is een vergoeding voor de kosten die Ardanta maakt gedurende de looptijd van uw verzekering. Ardanta maakt kosten bij het afsluiten, beheren en uitkeren van uw uitvaartverzekering.

Wat zijn voor u de gevolgen van afkopen?

U heeft uw uitvaartverzekering bij Ardanta afgesloten met een financieel doel, namelijk het betalen van de kosten van uw uitvaart. Koopt u uw uitvaartverzekering vóór de datum van de laatste premiebetaling af, dan stopt uw verzekering en wordt er bij overlijden niets uitgekeerd. U betaalt hierna geen premie meer en u bent dan niet meer verzekerd bij Ardanta. Ardanta berekent of uw verzekering een afkoopwaarde heeft en wat deze afkoopwaarde is.

heremietkreeft
door heremietkreeft - Jun 19, 2022 om 09:33
16469 Antwoorden / 202 Vragen
2

Ja, dat kan en mag en is geheel volgens voorwaarden in de door u afgesloten polis. (Bron https://www.uitvaartverzekeringvergelijkenloont.nl/


Een uitvaartverzekering afkopen is onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering stopt u de verzekering en wordt er een bedrag op uw rekening teruggestort. Op het moment dat u de uitvaartverzekering heeft afgekocht betaalt u geen premie meer en u bent ook niet meer verzekerd voor uw uitvaart.


Wat is afkopen uitvaartverzekering?

Afkopen van een uitvaartverzekering wil zeggen dat u stopt met de verzekering en een eventuele waarde krijgt uitgekeerd. Doordat u premie heeft betaald, kan de uitvaartverzekering een waarde hebben opgebouwd, maar dit kan ook een negatieve waarde zijn. Deze waarde noemt men de afkoopwaarde. De afkoopwaarde van een uitvaartverzekering is de opgebouwde waarde minus de kosten. De uitvaartverzekeraar berekent de afkoopwaarde en zal deze overmaken op uw bankrekening. Houdt hierbij wel rekening dat u niet meer verzekerd bent en dus geen uitvaartverzekering meer hebt. Bij overlijden zal de uitvaartverzekering daarom niets uitkeren.

Het afkopen van een uitvaartverzekering is niet altijd mogelijk. Bij een kapitaal uitvaartverzekering zal dit in veel gevallen mogelijk zijn. Bij een natura uitvaartverzekering ligt dit vaak wat moeilijker. De reden hiervoor is dat hier producten en diensten worden geleverd, zoals een grafkist en de uitvaartverzorging zelf. Om te weten te komen of u uw uitvaartverzekering kunt afkopen, kunt u contact opnemen met uw uitvaartverzekeraar. Voor het afkopen van de uitvaartverzekering zult u een brief moeten schrijven naar uw uitvaartverzekeraar.

Natura uitvaartverzekering afkopen

Een natura uitvaartverzekering afkopen is meestal niet mogelijk. De reden hiervoor is dat er producten en diensten worden geleverd, zoals een grafkist en uitvaartverzorging. Dit kunt u vaak niet afkopen.

Het afkopen van een natura uitvaartverzekering is wel mogelijk als u permanent verhuist naar het buitenland. De uitvaartverzekering is dan vanwege acceptatiebeleid van de verzekeraar niet meer voort te zetten.

willemhoving
door willemhoving - Jun 20, 2022 om 16:30
24 Antwoorden / 5 Vragen
0

Afkopen van een verzekering wordt naast dat er slechts een gedeelte wordt terugbetaald, door de belastingdienst gezien als inkomsten. Mag u ook nog eens forse belasting over betalen, zodat er aan het eind van de streep weinig overblijft.

 

Wat uw vraag betreft...ja, het kan zo maar. Stel het volgende eens voor. Iemand sluit een uitvaarverzekering af en betaalt bijv. € 10,00 premie per maand. Na een jaar komt de verzekeringsnemer te overlijden. Er is dus € 120 euro betaald aan premie.... maar de kosten voor de uitvaart die middels de premie gedekt zijn zullen aanzienlijk hoger zijn, namelijk maximaal tot het bedrag waarvoor de overlede verzekerd is. Logisch dus dat men maar een gedeelte van de premie (geen spaargeld) terug krijgt.

 

Echter, veel uitvaartmaatschappijen werken met zogenaamde carenzjaren, dit om misbruik te voorkomen. 

 

De Carenzjaren houden in dat indien de verzekerde overlijdt, binnen een bepaalde tijd (verschilt per maatschappij) na het afsluiten van deze uitvaartverzekering, er geen uitkering wordt gedaan door de maatschappij. De nabestaanden krijgen de betaalde premie of de koopsom van de maatschappij dan terug. U kunt de Carenzjaren zien als een eigen risico.

justmeagain
door justmeagain Jun 20, 2022 om 23:19
623 Antwoorden / 8 Vragen

Een forse belasting over een afkoopbedrag van 2850 euro zal wel meevallen denk ik zomaar.

1paul
door 1paul - Jun 20, 2022 om 17:14
2637 Antwoorden / 0 Vragen
0

Ja dit mag en kan, lekker laten staan tot de uitkering daar is!

 

Wil je dit geld uitgeven en je hebt gespaard zoals je zegt gebruik dan liever dit geld!!!!

 

Let wel, je zal wel steeds ieder jaar bij moeten sparen simpel door inflatie word de uitvaart steeds iets duurder....

Advies, latens taan....

gj
door gjvw - Jun 20, 2022 om 17:22
25 Antwoorden / Vragen
0

Je sluit normaliter zo'n verzekering af als ingeval van de middelen niet aanwezig zijn om de kosten te dekken hoe triest ook.
Bent u 40 jaar, ik noem maar wat, gaat met er van uit dat u volgens de statistieken aanzienlijk ouder wordt. En premievrij,
€ 1.250 begraaf je een huisdier niet meer voor bij wijze van spreken. Ik begrijp dat u nu heeft gespaard voor een uitvaart dus
de middelen zijn er. Kosten? ik lees: Een uitvaart kost in Nederland tussen de €6.500 - €11.000. Dank zei de overheid omtrent allerhande leges.
En ja de begrafenisondernemer weet ook van wanten. Een kist van goud onzin, maar daar ligt de winst met alle toeters en bellen. Ik ben bij dezelfde club verzekerd, de teller staat al boven de € 6.500, ben tachtig jaar. Ik wordt hopelijk 90 wordt het toch Koninklijke begrafenis. Echter de kosten stijgen per overledene denk ik. Resumé: afkoop kost altijd meer geld. Maar begrijp dat soms het niet onontkoombaar is. En ja, Ardanta bepaald de afkoopwaarde. Ineens een ander lettertype ik ben zo digitaal.

panter22
door panter22 - Jun 20, 2022 om 17:29
6600 Antwoorden / Vragen
0

Lees hier of je belasting moet betalen over de afkoopsom
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/vermogen_en_aanmerkelijk_belang/vermogen/wat_zijn_uw_bezittingen_en_schulden/uw_bezittingen/niet_vrijgesteld_deel_kapitaalverzekeringen
Je hoeft al 40 jaar geen premie te betalen. Al die jaren kon je zonder dat geld.Nu kost het je €1150 euro,Dat is toch zonde. Mooi laten staan.

mo
door mof - Jun 21, 2022 om 16:05
3160 Antwoorden / 3 Vragen
0

Ja, dat kan zomaar. De premie is gebaseerd op de leeftijd die gemiddelde mensen halen. Zitu daaronder, dan jan Ardenta uw geld minder langinzetten om winst te genereren. Dat verlies betaalt u.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Ruud de Vos
Ruud de Vos - Apr 27, 2022 om 07:37
Winkels & webshops

GLOBAL TICKETS OPLICHTING ?

Goedemorgen,
Ik en leden van ons gezin zijn de afgelopen periode op zoek geweest naar kaarten voor de F1 in oostenrijk.
Op een gegeven moment vonden we een optie via GLOBAL Tickets.
Daar de prijs helaas niet paste binnen het budget hebben we de website verlaten.
Het "winkelmandje" is schijnbaar open blijven staan en nu worden wij al weken achtervolgd door dit bedrijf in nederl ... Lees meer

Garantie op basis van serienummer

1) Kan je op basis van een serie + Model nummer van een SAMSUNG NEO-Qled 65 inch TV je garantie claimen. Ik heb een foto genomen van serie + Model nummer bij het installeren van de TV. LetmeRepair (service centrum van SAMSUNG in Belgie) blijft maar vragen om stickers anders kunnen ze niets echter er is geen sticker op de achterkant van de TV, alleen op de bijgeleverde UNIT, en die is gestuurt. ... Lees meer

Th
Theo erents - Mar 31, 2023 om 13:12
Geldzaken & recht
Ecoignet betrouwbaar

Ecoignet betrouwbaar

Het krediet van Ecoignet groupe is dit een betrouwbare partij kan ik dit afsluiten Lees meer