Ba
door Batchman Jan 16, 2016 om 13:59
Geldzaken & recht
Verlof en ziekteverzuim supermarkt.

Verlof en ziekteverzuim supermarkt.

Beste mensen,

Al enige tijd heb ik onenigheid met mijn werkgever met betrekking tot verlof en ziekteverzuim. Zelf werk ik in de supermarkt Dirk van den Broek.
Hoe er gehandeld wordt tegenover mij vind ik zelf niet kunnen en weet zeker dat dit wettelijk niet eens toegestaan is.

Bij ziekmelden: dit moet ik voor 8 uur doen anders accepteren ze het niet. Enkele weken geleden heb ik dit netjes voor 8 uur gedaan en er werd mij gevraagd om in de middag nog een keer terug te bellen en het aan de teamleider door te geven. De teamleider gaf aan dat ik met mijn klachten direct naar een dokter moest gaan, een foto moest maken van het recept wat ik heb gekregen, en deze foto per mail naar het mail adres van het filiaal sturen.
Dit kon ik niet bevatten. En wanneer ik last heb van een lichte verhoging en griep ga ik niet direct naar de dokter. Uiteindelijk heeft dit 4 dagen geduurd. En in deze dagen heeft de teamleider 2 keer op een dag naar de huistelefoon gebeld. Waarop mijn vader heeft aangegeven dat ik in bed lag en niet in staat was om hem te spreken.
Uiteindelijk na beter te zijn werd mij verteld dit nooit meer te doen. En als ik het nog eens zou doen ik per direct zou worden ontslagen.
Ik heb hem verteld dat de manier waarop niet fijn is. En ik ook niet goed mijn rust heb kunnen nemen door dat ik met mijn gedachte als maar bij mijn werk zat. Hierop antwoorde die dat het onkundig is van mij en hun niks kon maken.

Daarnaast hebben ze dit jaar een nieuwe regeling. En hierbij moet ik voor 7 februari mijn verlofaanvraag voor de zomervakantie ingediend hebben.
Als ik dit niet doe voor deze datum krijg ik geen vrij. Maar ik weet nog helemaal niet wanneer ik op vakantie ga met de zomervakantie.

Met deze punten ben ik naar de HR van het Detailresult gegaan. Maar die geven geen gehoor.

Nou is mijn vraag. Tot hoever ze hier in mogen gaan in ziekte verzuim en verlof. Want de regels die ze nu aannemen vind ik nogal ver gaan en zelf niet acceptabel. En of dit ook toegestaan is wat ze doen. Ook wil ik weten bij welke instantie ik moet zijn om deze punten aan te geven en er wat aan te kunnen doen.
Daarnaast weet ik dat er sinds dit jaar een nieuwe CAO voor de supermarkten is ingegaan. Maar kan met betrekking hierop niets concreet vinden.

Met vriendelijke groet,


Arno

45390 17 Rapporteer

Deze vraag is gesloten en kan niet meer worden beantwoord. Let op! Gesloten topics hebben een archieffunctie. De vragen sluiten mogelijk niet meer aan bij de huidige situatie en kunnen gedateerde informatie bevatten.

diumenge
door diumenge - Jan 16, 2016 om 14:06
11969 Antwoorden / 15 Vragen
2

Ik vind het heel normaal dat je teamleider regelmatig belt en informeert naar de stand van zaken t.a.v. je ziekte. Er wordt tenslotte genoeg misbruik van gemaakt. Waarom kan je met een 'lichte verhoging en griep' je werkgever niet even te woord staan via de telefoon tenslotte? Toen je vader opnam had hij een afspraak kunnen maken over een tijdstip om terug te bellen, of afspreken dat jij de werkgever zou terugbellen.

Cookies
door Cookies - Jan 16, 2016 om 14:12
13336 Antwoorden / 36 Vragen
0

Bij echte griep heb je fikse verhoging, geen lichte verhoging. Je was dus gewoon gammel. Dan kan je toch wel even je teamleider te woord staan? Je maakt mij niet wijs, dat je die dagen je mobiel helemaal niet gebruikt hebt. Dat je je voor een bepaald tijdstip ziek moet melden, lijkt mij een normale zaak. 

Vind de eis om naar je huisarts te gaan, niet reëel. Zelfs bij echte griep ga ik nooit naar de huisarts, maar ziek ik gewoon uit. Een huisarts zal je ook niks voorschrijven bij een griepje.

Wat je vakantie opnemen betreft: het hangt een beetje van de werkgever af, maar bij meer bedrijven moet je al in het begin van het jaar door geven wanneer je vakantie op gaat nemen. Dat heeft met planning te maken.

Ba
door Batchman - Jan 16, 2016 om 14:20
1 Antwoorden / 1 Vragen
0

Beste mensen,

Bekijk dit vanuit mijn objectief. Laat het misbruik van ziekteverzuim achterwege. En sorry dat ik het zeg. Met dit antwoord kun je beter niet antwoorden.
Ik wil weten wat de wetgeving hier in is. Daarnaast was ik niet in staat om te werken.

Sinds eerdere conflicten kan ik niet normaal meer converseren. Aangezien de teamleider niet in staat is om normaal te reageren.
De manier waarop, en dan twee keer bellen op een dag is in zijn geval niet bezorgdheid.

Graag wil ik reacties met betrekking tot de wetgeving en met verstand. Hier heb ik weinig aan.

Bedankt

Topantwoord

gerbera
door gerbera - Jan 16, 2016 om 14:21
7339 Antwoorden / 14 Vragen
10

Dat een teamleider bepaald dat u naar de dokter moet en het recept moet tonen is je reinste onzin, is deze arts ?. Dreigen met ontslag geeft aan wat voor mentaliteit er in het bedrijf heerst. Hoe vaak meld u zich ziek en dat dit voor 8 u gedaan moet worden heb ik begrip voor, immers ze moeten voor u een vervanger regelen. Het vroegtijdig aanvragen van de zomervakantie is ook niet onredelijk. Ook hier moet men rekening met de planning houden. Bij sommige bedrijven gaat dit zo ver dat u geen vakantie kan opnemen in de schoolvakantie als u geen schoolgaande kinderen heeft. Ik zou maar snel lid worden van een vakbond. En ik zie nu dat u wilt weten welke wetgeving hiervoor bestaat.......nou geen. Bepaalde zaken worden in de CAO geregeld en is dat niet het geval dan geldt de wet van de werkgever. En voor dat we verder gaan, als een reactie u niet bevalt reageer dan niet op deze wijze, dit geeft al een beetje aan hoe de verhouding tussen uw teamleider en u is ontstaan.

Ba
door Batchman Jan 16, 2016 om 14:26
1 Antwoorden / 1 Vragen

Hartelijke dank voor u reactie,

Ik had misschien eerder aan kunnen geven, dat wanneer het op ziekteverzuim aankomt ik uiterlijk 1 keer in de 2 jaar echt ziek ben en mij ziekmeld.
Mijn geld heb ik natuurlijk ook hard nodig.

En dat met vroegtijdig aanvragen van de vakantie kan ik inderdaad ook begrijpen. Wat ik alleen niet begrijp is dat dit 5 maanden vantevoren moet. Wat eerst 2 was. En ik toch echt recht heb op (bijna) 1 maand verlof.

Mvg,

Topantwoord

reflecs
door reflecs - Jan 16, 2016 om 14:23
1859 Antwoorden / 4 Vragen
11

Het op tijd doorgeven van de vakantie is normaal ; de planning moet immers voor iedereen gemaakt worden. U zult waarschijnlijk wel vrij kunnen krijgen, maar niet op het tijdstip waar uw voorkeur naar uit gaat.

Cao: http://www.flexnieuws.nl/2012/06/21/cao-supermarkten-2013-2017-cao-levensmiddelenbedrijf/

diumenge
door diumenge - Jan 16, 2016 om 14:43
11969 Antwoorden / 15 Vragen
1

Dankzij het misbruik zijn dit soort maatregelen nodig, dus dat maakt het relevant. Daarmee is niet gezegd dat u er misbruik van maakt.

Lees verder maar eens hier (klik).

Topantwoord

reflecs
door reflecs - Jan 16, 2016 om 14:45
1859 Antwoorden / 4 Vragen
11

Topantwoord

diumenge
door diumenge - Jan 16, 2016 om 14:55
11969 Antwoorden / 15 Vragen
10

Informeer bij de afdeling Verzuim of HRM van de Detailresult Groep naar het ziekteverzuimbeleid, dan kan je zelf vaststellen of de handelswijze van je teamleider daarmee overeenkomt.

Topantwoord

tijger1
door tijger1 - Jan 16, 2016 om 15:02
42060 Antwoorden / 21 Vragen
10

Als ik u was zou ik maar op zoek gaan naar een andere werkgever. Dat u tijdig een ziekmelding moet doorgeven, is logisch, naar die werkgever kan u niet verplichten naar de huisarts te gaan en al helemaal niet om een kopie van een recept door te sturen. Hij mag wettelijk niet eens vragen wat u mankeert. Het enige wat hij mag vragen is of u weet wanneer weer aan het werk te kunnen.

En dan twee keer opbellen om te controleren, het moet niet gekker worden. Uw vader heeft hem te woord gestaan, dat moet genoeg zijn.

En u kunt om die reden helemaal niet direct ontslagen worden. Als uw werkgever de ziekmelding niet vertrouwt, kan hij een spedmelding bij de bedrijfsarts doen.

Het is dus gewoon een achterlijke dictator. Wor lid van de bond, want u zult ze nodig hebben.

Dat u tijdig vakantie moet doorgeven, is helaas niets aan te doen. En u zult ook geen maand verlof aaneen kunnen krijgen.

Ba
door Batchman Jan 16, 2016 om 15:11
1 Antwoorden / 1 Vragen

Hartelijke dank voor u reactie,

Dit was ook hoe mijn vader op de omstandigheden reageerde. In de eerste instantie wilde die zelfs naar mijn werkgever stappen omdat die hem hierop wilde spreken. Ik heb aangegeven dat die dit beter niet kon doen.

En dat van de huisarts heb ik inderdaad gezien. Maar ook is er een artikel dat de werkgever direct de ziekmelding dient te accepteren. Dit had ik in een gesprek aangegeven.

En inderdaad, zo wordt die ook door andere werknemers genoemd.
Tevens gaat dit ook tenkoste van de goede sfeer op de werkplek.

mvg,

pi
door pieterwolters Jan 16, 2016 om 19:23
3610 Antwoorden / 0 Vragen

Beetje makkelijk om de leidinggevende als dictator te bestempelen. We horen maar 1 kant van het verhaal.

tijger1
door tijger1 Jan 16, 2016 om 19:41
42060 Antwoorden / 21 Vragen

De Ts stelt hier een vraag en geeft een toelichting. Ik ga er dus van uit dat die toelichting correct is. Heel simpel.

Topantwoord

me
door mein33 - Jan 16, 2016 om 15:04
5658 Antwoorden / 28 Vragen
11

@batchman,

U heeft niet alleen rechten maar ook plichten t.o.v. uw werkgever.
Een ziekmelding moet worden gedaan voor 8.00 uur en dat is helemaal correct , maar debetreffende medewerker die uw ziekmelding heeft aangenomen had dit wel moeten doorgeven aan de teammanager. Het is aan de teamleider u op een later tijdstip terug te bellen.
U hoeft niet op last van uw teammanager naar de huisarts en aan hem een copie van een recept te overleggen, dit valt buiten zijn bevoegdheid. Uw teammanager kan bij de ARBO-dienst / bedrijfsarts om een spoedcontrole bij u thuis te vragen. Naar aanleiding van dit bezoek kan deze dienst bepalen of u ziekmelding al dan niet terecht is.
Uw teamleider is wettelijk verplicht bij u, in het kader van uw reïntegratie,  te informeren naar uw gezondheidstoestand en/of wanneer u, zo mogelijk met een aanpassing, uw werkzaamheden weer kunt hervatten. Van deze gesprekken wordt ook een verplicht verslag gemaakt.

Vakantie : in het kader van de vakantieplanning kan/mag van iedere werknemer worden verwacht voor een bepaalde datum zijn/haar zomervakantie vast te leggen. De zaak moet natuurlijk ook in de vakantieperiode gwoon met een acceptabele bezetting kunnen doordraaien. Voldoet u niet aan de vraag om uw vakantieverzoek tijdig in te dienen dan valt u buiten deze planning en kan er een vakantieperiode (ook buiten het hoogseizoen) voor u worden ingepland.
Bij welke werkgever dan ook zult u, of u dit acceptabel vindt of niet, tegen gelijksoortige spelregels aan lopen en daar zult u zich naar moeten schikken, gelijk elke andere werknemer in dit land.
De CAO afspaken kunt u inzien bij de vakorganisatie of vakbond.
simon55
door simon55 - Jan 16, 2016 om 15:28
1556 Antwoorden / 5 Vragen
0

Dirk van de Broek Dekamarkt etc een concern en die gaan niet met mensen om zoals t behoort te gaan ik heb t uit ervaring heb er ooit gewerkt als bedrijfslijder ja a met n ij en als ik de overuren op wou nemen om vrij te krijgen kon dat niet werd niet uitbetaald tenslotte zei ik morgen ben ik voor t laatst en toen kon plotseling alles maar toch lekker ontslag genomen en n week later n andere beter betaalde job en nu fijn met pensioen wat vakantie betreft vrij normaal bij de meeste werkgevers i v m plannig

Ba
door Batchman Jan 16, 2016 om 17:00
1 Antwoorden / 1 Vragen

@simon55 en @Tenormin

Precies wat u hier in beschrijft gebeurt hier ook. Bij de tijd dat ik op de planning sta MOET ik uitklokken maar we moeten de winkel nog afmaken. Deze uren krijg ik niet uitbetaald. Daarnaast als de bedrijfsleider het niet eens is met de zaken die er verricht zijn. Houdt die de uren van die avond in en krijgen we die helemaal niet uitbetaald.

Hoofdzakelijk ging het me om het probleem met ziekteverzuim. Maar dit is iets waarvan ik ook graag zou willen dat er verandering in komt.
Alleen is het probleem dat ik bij het hr geen gehoor krijg. En weet niet bij welke instantie dit wel kan.

Wat ik nog vergeten ben om te melden is dat dit eigenlijk een bijbaantje is van me. Maar gezien me studie en het uurloon zie ik me geen mogelijkheid ergens anders te gaan werken. Daarnaast herken ik inderdaad heel erg het geval van bangmakerij.

tenormin
door tenormin - Jan 16, 2016 om 15:44
16801 Antwoorden / 108 Vragen
0

@Batchman, ben het met de meeste commentaren eens: het is werkelijk ongehoord dat men bij uw werkgever durft te vragen om een kopie recept dokter. Veel zotter kan men het niet maken. En als u gebeld word en vader geeft aan dat u op dat moment niet in staat bent een gesprek te voeren, het was een duidelijk antwoord: er had, indien nodig, later teruggebeld kunnen worden. Durf het bijna niet te schrijven maar lijkt een beetje op een soort bangmakerij. U bent geen 'slaafje' maar werknemer bij het door u genoemde bedrijf. Met rechten en plichten uiteraard, maar niet op de door u genoemde manier.

di
door digioma - Jan 16, 2016 om 17:53
646 Antwoorden / 29 Vragen
0

In grote lijnen ben ik het eens met de meeste antwoorden, al kan er een uitzondering ontstaan.
Ook bij mijn echtgenoot was 't credo "voor 08.00 uur ziek zijn melden"... Mijn echtgenoot had middag/avonddienst en wilde voordat hij wegging nog even onze pony voeren.  Helaas stond er ook een  jaloers paard in dezelfde weide, die mijn man een ernorme trap gaf... gericht op kruishoogte. Gelukkig kon mijn man zich snel omdraaien en kwam die trap terecht op zijn bovenbeen... we konden de hoefnagels tellen en moesten z'n broek openknippen.
Echtgenoot kon niet meer lopen en heeft zijn werkgever gebeld, die ook zei dat hij dat voor 08.00 uur had moeten melden. Eh tja... dat andere paard wilde niet eerder trappen, sorry....! Met bezoekje aan bedrijfsarts ter controle een dag later is alles weer in orde gekomen!

ekiem
door ekiem - Jan 16, 2016 om 19:20
676 Antwoorden / 100 Vragen
0

Mijn ervaring is het volgende :  Het is normaal om jezelf vóór 8 uur ziek te melden. Dit in verband met je vervanging.

Dat je gebeld wordt is redelijk, maar zeker niet 2 x per dag. Afhankelijk van wat je mankeert ( bij langdurige ziekte ) 1 x per week . Je baas is nl verplicht ( i.v.m  de wet poortwachter ) om zich van jouw ziekzijn op de hoogte te houden. Maar ja, wat let je om zelf het inniatief te nemen en hem op de hoogte te houden van "de stand van zaken ".  

Dat je van je teamleider met je klachten naar de huisarts moet, tja dat kan hij niet voor je bepalen, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Maar dat je je recept moet fotograferen en deze moet mailen, dat kan natuurlijk niet. En dit kan hij je ook niet verplichten. 

Je andere vraag over het doorgeven van je vacantie :  Daar kan ik inkomen omdat zij met hun planning bezig zijn en willen weten hoe de eventuele vervanging moet worden ingevuld. Begrijpelijk dat je dit rot vindt maar uit ervaring weet ik dat het meestal een hele puzzel is voor een ieder om de boel rond te krijgen. Zat hier zelf ook altijd mee en vond het waardeloos. In december al plannen moeten maken voor de zomervakantie terwijl je daar eigenlijk helemaal nog niet voor in de stemming bent. Daarbij, het ligt zover in het verschiet. Je zult, als je weg wilt op jouw voorkeur datum, gewoon goed moeten plannen en dit op tijd moeten doorgeven. Anders zal dit voor jouw, door je baas, worden in geroosterd. Je dagen ben je niet kwijt ,alleen krijg je ze dan alsnog op een ander tijdstip. 
Verplaats je eens in je baas, stel dat iedereen zomaar op zijn eigen uur en tijd vakantie neemt. Dit kan gewoon niet omdat het rooster technisch niet werkt en voor de continuiteit van het werk niet goed is. Gewoon op tijd doorgeven en je bent van een hoop gezeur af.

ekiem


Topantwoord

alfatrion
door alfatrion - Jan 16, 2016 om 19:39
1659 Antwoorden / 1 Vragen
10

In de Supermarkt CAO staat onder artikel 11 dat je ziekte uiterlijk 1 uur voor de start van de dienst moet melden, tenzij de ziekte zich later openbaart. En in artikel 14 staat de vakantie regeling. De leden 2 sub d en 3 van de vakantieregeling zijn m.i. in strijd met dwingend recht.

Uit de wet (onder art. 7:638 lid 2 BW) volgt dat de werknemer bepaald of, wanneer en hoeveel vakantiedagen hij opneemt, tenzij deze bij schriftelijke overeenkomst of COA is vastgesteld. Bij vaststelling moet je denken aan een bepaalde periode waarin je vrij bent. De werkgever mag de vakantieaanvraag alleen weigeren indien hij daar een zwaarwegend redenen (zoals onderbezetting) voor opgeeft. Bovendien geldt dat de vakantie is vastgesteld overeenkomst je verzoek als de werkgever niet binnen twee weken reageert. Het gaat hier om dwingend rechter zodat hiervan niet per arbeidsovereenkomst of CAO kan worden afgweken.

Informatie over arbeidsongeschiktheid (ziekte waardoor je niet kunt werken) kun je vinden op Arbeidsrechter. Hier kun je vinden dat je o.a. ziekt bent als de werknemer dat vind en de werkgever het tegendeel niet kan bewijzen of als de werknemer afgaat op de verklaring van een arts. Daarbij wint de bedrijfsarts het doorgaans van de huisarts. De werkgever hoeft alleen te weten dat u ziek bent en eventueel hoelang u denkt dat dit zal duren. De eis om het recept te overhandigen is ongehoort.

ha
door halex - Jan 17, 2016 om 12:27
1374 Antwoorden / 4 Vragen
1

Twee dingen: uw werkgever heeft niet het recht om van u te vragen om een foto van de medicatie toe te zenden. Sterker nog, uw werkgever heeft geen enkel recht om te weten wat u mankeert. Dat is iets tussen u en uw arts. Als de werkgever het niet vertrouwt, schakelt hij de bedrijfsarts in. Maar ook die zal uitsluitend aan uw werkgever melden in hoeverre u niet in staat bent om arbeid te verrichten. Niet de reden daarvan. Dat valt onder het medisch beroepsgeheim.
Met betrekking tot uw vakantie kan uw werkgever voor piekperiodes een zogenaamde inventarisatieperiode invoeren. Normaal moet de werkgever binnen twee weken op uw verzoek beslissen, maar voor vakantieperiodes die zeer gewenst zijn (bijvoorbeeld de zomer) mag hij een periode stellen voor de aanvraag. Wel heeft hij hiervoor de instemming van de Ondernemingsraad nodig (als er minimaal 50 personen werkzaam zijn in het bedrijf is een OR verplicht).
Gezien alle andere signalen die u afgeeft, raad ik u aan om contact op te nemen met een vakbond (en lid te worden). Al zouden uw signalen slechts voor de helft waar zijn, dan is er al sprake van een angstcultuur die alle perken te buiten gaat.

ps
door pschipperijn - Mar 9, 2016 om 16:57
1 Antwoorden / Vragen
0

Beste Arno,

In vervolg op jouw bericht, waarin je aangeeft dat je onenigheid ervaart met je werkgever inzake verlof en ziekteverzuim, willen wij je vriendelijk verzoeken om contact op te nemen met de HR afdeling via het algemene telefoonnummer van HR Services.

Wij vinden het uiteraard vervelend dat je dit zo ervaart, en willen hier graag op een goede manier vervolg aan geven.

Met vriendelijke groet,

Dirk van den Broek

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

Stefano Amsterdam
Stefano Amsterdam - Feb 15, 2024 om 11:52
Auto & vervoer

Btw achteraf reparatie garage

Vorige week heb de automaatbak van mijn auto laten spoelen. Bedrag was vooraf afgesproken € 350,00. Op het moment dat ik moest betalen en een factuur/bon heb gevraagd, kwam er btw boven dat bedrag (€ 73,50) op. Ik heb betaald maar de dag erna heb ik een mail gestuurd met mijn verbazing dat dus plotseling de reparatie voor mij als privé persoon best duurder was geworden. Ze hebben geantwoord d ... Lees meer

Ba
Bart0404 - Feb 22, 2024 om 19:46
Garantie & verzekeringen

Hoe lang blijft een weigering van een verzekering staan?

30 jaar geleden heb ik mijn auto verzekering te laat betaald en ben destijds geroyeerd, met mijn jeugdige onschuld heb ik daarna een andere vezekering afgesloten en de vraag " bent u al eens geweigerd bij een andere vezekering" met nee beantwoord. Dit bleek een heel stomme fout te zijn want hierdoor werd ik wederom geweigerd en kreeg ik ook nog een notitie achter mijn naam zodat ik alleen nog maar ... Lees meer