ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 13:18
Garantie & verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering VGZ voor minima, enorme verschillen?

Veel (alle) gemeenten hebben een gemeentepakket voor minima. Je moet onder een bepaalde inkomensgrens zitten en dan krijg je korting op een zogeheten gemeentepakket. De gemeente heeft vaak een regeling hierbij met 1 grote zorgverzekeraar en welke dat is, verschilt dus per gemeente. VGZ heeft zulke pakketten in 3 hoofdvarianten. Compact, compleet en Compleet + 0 eigen risico. Deze pakketten hebben een vaste inhoud en dekking alleen geen vaste prijs ben ik achter gekomen. Zo betaal je in de ene gemeente bijna 30 euro meer voor exact dezelfde verzekering. Ongehoord grote verschillen lijkt me en in helemaal voor minima, waarvoor honderden euros per jaar meer of minder een kwestie zijn van wel of niet rond kunnen komen.
 
In de praktijk zijn deze vaak uitgebreide pakketten met hoge vergoeding dus sowieso alleen toegankelijk voor minima. Daarnaast alleen geschikt voor minima met hoge zorgkosten. Dus veelal chronisch zieken patënten die door hun ziekte beperkt zijn, vaak een uitkering en dus laag inkomen hebben en hoge zorgkosten. Kortom een heel kwetsbare groep met weinig inkomen en hoge (zorg)kosten die vaak nauwelijks geld overhouden om te besteden. Mooi dus dat daar speicale verzekeringen voor zijn met (hoge) kortingen. Enkel deze verzekeringen worden in sommige gemeenten, waaronder de mijne, nog aangeboden voor bijna €160,00 per maand. Dan kan dat op papier met een mooi korting en veel dekking zijn, zulke bedragen voor een zorgverzekering passen niet bij een minima, en zeker niet bij een minima die het eigenlijk nodig heeft vanwege de zorgkosten. Immers deze mensen maken ook buiten het verzekerde deel gewoon hogere kosten door hun ziekte. Dusdanige bedragen zijn dus in veel gevallen ook simpelweg niet op te brengen. Er moet dan gekozen worden voor het creëren van een schuld die je nooit af kan lossen of een goedkopere verzekering met geen of minder dekking, geen zorgafnemen en afwachten tot je nog zieker bent, het niet meer gaat en bv in een tehuis terecht komt en  je de maatschappij nog veel meer geld kost.

Maar los van de hoge bedragen blijkt het zo dat als je in een andere gemeente woont exact dezelfde polis van VGZ aangeboden wordt voor nog geen 130 euro. Bijna 30 euro per maand goedkoper, oftewel €350,00 per jaar voor exact dezelfde verzekering. Een kwetsbare (zieke) minima  die nauwelijks rond kan komen is dus €350,00 duurder uit voor exact dezelfde collectieve verzekering, omdat hij elders woont. Misschien zijn de verschillen nog wel groter, maar ik vind het abnormaal en ogehoord dat dit kan en mag. Hebben meer mensen hier ervaring mee?

1818 20 Rapporteer

Topantwoord

Ro
door Rob_1000 - 12 nov. 2018 om 13:23
27 Antwoorden / Vragen
11

Het is uiteindelijk de gemeente die bepaald wat er in het gemeentepakket wordt vergoedt en ook wat de premie is (afhankelijk van de bijdrage die de gemeente levert). Zowel de inhoud als de prijs van een gemeentepakket kan (en zal) dus per gemeente verschillen. 

Kijk maar eens op www.gezondverzekerd.nl


ka
door kaketoe - 12 nov. 2018 om 13:25
1 Antwoorden / 2 Vragen
0

Hallo Rob,

nee dat klopt niet.
VGZ heeft 3 standaard gemeentepakketten. Kijk maar op hun site. Inhoud van het pakket staat vast en is voor iedereen gelijk. Alleen premie niet

ALs ik kijk bij andere gemeenten heeft een enkele gemeente een eigen pakket bij VGZ, alleen die 3 standaard pakketten worden meestal aangeboden door een gemeente.

door panter22 - 12 nov. 2018 om 13:27
2775 Antwoorden / Vragen
2

Gemeenten sluiten zelf een overeenkomst met de zorgverzekeraar. Sommige gemeenten betalen mee zodat de zorgpremie voor de minima zo laag mogelijk blijft.
Kijk op de website van je gemeente. Daar moet info over de minimaverzkering te vinden zijn.
Of op:
https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 13:38
1 Antwoorden / 2 Vragen

De enige informatie die er te vinden is, is dat ze een verzekering aanbieden via in dit geval dus VGZ. Welk pakket ze aanbieden en de prijs. 
Op gezondverzekerd kun je echter zien wat precies hetzelfde pakket elders kost.

Als ik ergens een zorgverzekering afsluit kan ik soms ook 5 of 10% collectiviteitskorting krijgen. Maar nu verzekert iemand zich collectief en dus met korting en bestaan er nog zulke verschillen van meer dan 20% op basis van waar je toevallig woont. Ik vind het niet in ieder geval niet normaal dat voor exact hetzelfde er een verschil kan bestaan van €350 euro per jaar of misschien nog wel meer. En dat voor minima die in principe geen andere kant opkunnen.

Toen een aantal jaren geleden bleek dat de tarieven voor rijbewijzen en paspoorten zoveel verschilde per gemeente werd er ook ingegrepen. Hier zijn  de verschillen nog veel groter en gaat het om een kwetsbare groep die in principe geen kant op kan.  Lijkt me beter zoiets met meer landelijke richtlijnen te stroomlijnen en gelijk te trekken.

door panter22 12 nov. 2018 om 14:30
2775 Antwoorden / Vragen

De gemeente maakt beleid voor deze verzkering. Dat is ook terug te vinden in het Gemeenteblad. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/gemeenteblad
Voorzieningen voor de minima zijn niet in alle gemeenten gelijk. De gemeente heeft beleidsvrijheid.
Als er landelijke richtlijnen komen, dan wordt meestal leidend de meest ongunstigste voorziening.
Kijk maar naar de kwijtscheldingen voor gemeente en waterschapsheffingen.
Voorheen bepaalde de gemeente zelf het kwijtscheldingsbeleid. Soms ruimhartig, heb je een minimumuitkering krijg je kwijtschelding. Nu is er een landelijke regeling voor. Spaargeld om een buffetje te hebben, kun je inleveren.
Je bedoelt het goed, maar het effect zal volgens mij negatief uitvallen.

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 16:48
1 Antwoorden / 2 Vragen

Als gemeente A een verzekering aanbiedt voor 114 euro en gemeente B exact hetzelf pakket voor 147 euro dan heeft dit weinig te maken met kwijtscheldingen, spaargeld en andere regelingen die aangepast moeten worden lijkt me.

Natuurlijk moet alles betaald worden en zal het geld ergens vandaan moeten komen, maar dat zijn inderdaad keuzes. Solidariteits en rechtvaardigheidsprincipe zegt mij echter dat je niet zulke verschillende keuzes als nu plaatsvinden kunt verkopen. Ik heb toevallig een kennis elders wonen, niet echt in dezelfde situatie als mij. Ook niet in zo een gemeente met het uiterste, maar die is 150 euro voordeliger uit voor exact hetzelfde.
Stel even voor het scherp weg te zetten dat onze situatie nu wel identiek was en hij in zo een gemeente woonde waar het het goedkoopst is en hij die verzekering kan nemen en ik niet omdat ik die 360 euro meer niet op kan brengen. Dus of schulden of geen medische zorgen, dat is gewoon niet verkoopbaar vind ik.

Als gemeente A voor 114 euro dit aan kan bieden dan moet B dit ook kunnen of in ieder geval niet zo ver afwijken. In A zal iets anders wellicht duurder zijn, dat zal best alleen op dit gebied denk ik wel dat je minima (zonder perspectief) en zorgbehoevenden niet moet verstoken van zorg, of ze in de schulden moet laten komen, omdat het totale nut of de totale kosten dan juist hoger zullen zijn. Deze verzekeringen zijn juist opgericht voor minima die in een lastig pakket zitten en veel zorgkosten hebben, behandel deze mensen dan minimaal ongeveer gelijk

door panter22 12 nov. 2018 om 18:47
2775 Antwoorden / Vragen

Wat jij wilt is dat er een verzekering komt die voor alle minima in het hele land geldt. Je hoopt er  op dat je minder premie zult hoeven te betalen. Dat betekent dan degenen die een goedkopere verzekering hebben van de gemeente, fors bij moeten betalen, wil je op een gemiddelde uitkomen. Daar zullen zij je dankbaar voor zijn.
Er zijn verschillen tussen gemeenten. Gelukkig, dan kan de gemeente ook eens iets extra's doen voor de minima van hun gemeente. Met een centrale regeling kan dit niet.
Wat ik aanhaalde is dat  ook met de gemeentelijke heffingen de gemeenten vroeger een eigen beleid voor kwijtschelding mochten voeren. Nu is er een landelijk beleid. Lekker eerlijk. En het is bijna on mogelijk om kwijtschelding te krijgen. Daar kom je  nog wel achter als je de gemeentelijke heffingen moet betalen.Misschien heeft jouw gemeente wel leuke akties voor de minima die een andere gemeente niet heeft. Dan moet dan ook afgeschaft worden?

me
door mein33 - 12 nov. 2018 om 13:30
4311 Antwoorden / 23 Vragen
0

Het prijsverschil zal afhangkelijk zijn welke bijdrage die de Gemeente levert aan een dergelijke sociale zorgverzekering.

Klagen dan maar bij B&W in de Gemeente waar u woont, want die maakt de afspraken m.b.t. een dergelijke collectieviteit en bepaald hoeveel Gemeenschapsgeld (want de mede inwoners betalen) hieraan wordt uitgegegen.
Dergelijke verschillen komen niet alleen voor bij deze vorm van sociale zorg, maar zijn op veel gebieden van elkaar afwijkend. Elke Gemeente bepaald zijn eigen beleid in dit soort zaken.

jo
door jorisw 12 nov. 2018 om 19:09
4058 Antwoorden / 1 Vragen

Niet bij B&W maar bij de gemeenteraad. B&W voert alleen maar uit wat de gemeenteraad wil.

door tijger1 - 12 nov. 2018 om 13:35
38407 Antwoorden / 21 Vragen
0

En iver welke twee gemeenten hebt u het dan met dat grootste verschil?

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 13:44
1 Antwoorden / 2 Vragen

https://www.gezondverzekerd.nl/verzekeraar/vgz/?utm_source=Dp-2002

Er zijn er meerdere. Als je hier bijvoorbeeld de eerste letter invult van een gemeente kun je die aanklikken.
Dus de A van Aalburg en Altena daar betaalt men in beide gemeentes 114,69 en 129,69 voor de pakketten compleet en compleet +
In Bergen op Zoom is dit €147,74 en €157,14

Kortom alleen hier al €360,00 en €330,00 verschil  voor exact hetzelfde pakket.

door Cookies - 12 nov. 2018 om 13:46
13337 Antwoorden / 36 Vragen
0

Waarom zou de 'kwetsbare groep' geen kant op kunnen? En realiseer je je wel dat je mede-inwoners aan die pakketten moeten mee betalen?


DOOR KAKETOE 12 NOV. 2018 OM 13:38 
0 ANTWOORDEN / 1 VRAGEN

De enige informatie die er te vinden is, is dat ze een verzekering aanbieden via in dit geval dus VGZ. Welk pakket ze aanbieden en de prijs. 
Op gezondverzekerd kun je echter zien wat precies hetzelfde pakket elders kost.

Als ik ergens een zorgverzekering afsluit kan ik soms ook 5 of 10% collectiviteitskorting krijgen. Maar nu verzekert iemand zich collectief en dus met korting en bestaan er nog zulke verschillen van meer dan 20% op basis van waar je toevallig woont. Ik vind het niet in ieder geval niet normaal dat voor exact hetzelfde er een verschil kan bestaan van €350 euro per jaar of misschien nog wel meer. En dat voor minima die in principe geen andere kant opkunnen.

Toen een aantal jaren geleden bleek dat de tarieven voor rijbewijzen en paspoorten zoveel verschilde per gemeente werd er ook ingegrepen. Hier zijn  de verschillen nog veel groter en gaat het om een kwetsbare groep die in principe geen kant op kan.  Lijkt me beter zoiets met meer landelijke richtlijnen te stroomlijnen en gelijk te trekken.

door panter22 12 nov. 2018 om 14:17
2775 Antwoorden / Vragen

De minima kunnen geen kant op want als je alleen een basisverzekering afsluit en je krijgt extra zorgkosten, dan kun je die kosten niet betalen.
De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand meer voor extra zorgkosten,en wijst naar de minimaverzekering als voorliggende voorziening. 
Heb je een goede gezondheid, dan is er niets aan de hand, maar als je iets overkomt, dan zit je in de schulden 
En zie daar maar weer eens uit te komen.

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 16:15
1 Antwoorden / 2 Vragen

Kwetsbaren kunnen inderdaad geen kant op. Dus vind het sowieso nogal een domme opmerking. Ja ze kunnen 3 kanten op 
Verhuizen kunnen ze. Ze kunnen ook zichzelf in de schulden steken, of een andere verzekering nemen en de benodigde zorg niet afnemen. Kortom wachten tot ze zieker worden en het zo slecht gaat dat ze voor andere dingen in aanmerking komen. Zij meer ellende en de maatschappij meer kosten. Dat zijn de 3 kanten die ze opkunnen volgens mij,

Onbegrijpelijk dat je voor minima iets regelt of wilt regelen en met premies van 150 euro of meer komt + dat je vooral afhankelijk van woonplaats sommige meer dan €350,00 meer per jaar rekent.

door Cookies 12 nov. 2018 om 18:08
13337 Antwoorden / 36 Vragen

De zorg in Nederland is prima geregeld, zo ook allerlei tegemoetkomingen, kwijtscheldingen, toeslagen enz. enz. voor minima en chronisch zieken. En je kijkt nu wel naar de verschillen in de zorgpremies bij diverse gemeenten, kijk ook eens naar de andere heffingen / vergoedingen in die gemeenten. Het gras bij de buren is altijd groener.

me
door mein33 - 12 nov. 2018 om 14:04
4311 Antwoorden / 23 Vragen
0

DOOR KAKETOE 12 NOV. 2018 OM 13:38 
0 ANTWOORDEN / 1 VRAGEN

Als ik ergens een zorgverzekering afsluit kan ik soms ook 5 of 10% collectiviteitskorting krijgen. 


Het woorddeel "korting" in Collectiviteitskorting is een "koekje van eigen deeg" en is niets meer of minder dan een lokkertje van de 4 grote verzekeraars.
Want "korting" willen we allemaal, maar als bijna iedereen deel uitmaakt van een collectiviteit en zgn. minder premie betaald, dan is er geen sprake meer van een "korting" maar van een normale verzekeringspremie.
De zogenoemde "collectieviteitskorting' is daarmee een farce geworden.
Zij die zich nog niet hebben aangesloten bij een collectiviteit betalen simpelweg te veel.

door tijger1 - 12 nov. 2018 om 14:12
38407 Antwoorden / 21 Vragen
0
door tijger1 - 12 nov. 2018 om 14:45
38407 Antwoorden / 21 Vragen
1

De minima krijgen ook ca. € 100 zorgtoeslag per maand.

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 16:12
1 Antwoorden / 2 Vragen

Inderdaad. Heb je alleen een basisverzekering nodig dan betaal je weinig mee. Heb je echter hoge kosten omdat je ziek bent dan moet je nog veel bijbetalen.
Het gaat mij om het verschil. Dat Jantje hier woont, chronisch ziek is, veel kosten heeft die deels gedekt kunnen worden met een uitgebreide verzekering. Deze ook nodig heeft maar deze niet kan betalen en Pietje een paar km verderop woont en €360 euro voordeliger is.Omdat we hier praten over korting vinden veel mensen het kennelijk normaal, maar dit is het alles behalve. Er moet gekeken worden naar het prijsverschil.

door marita5 - 12 nov. 2018 om 15:14
7603 Antwoorden / 12 Vragen
1

Hallo Kaketoe , 

Voor mij is het gemeentepakket van VGZ een lokkertje en veelste duur . 
Er zit een verschil in de vergoedingen , het zogenaamde eigen risico is meeverzekerd .
Dit was bij mij dit jaar € 20,- p/m duurder  met de verzekering die ik nu heb , gevolg 20 x12 = €240, - wat je dan nog betaald voor het zogenaamd eigen risico , 
wat meeverzekerd is ..

Voor de minima zijn er genoeg voorzieningen .
Denk aan de inkomenstoeslag ( voorheen langdurigheidstoeslag , zorgtoeslag hoger , e.d. )

Lees ook hier , waar u recht op heeft in uw gemeente , klik op de rode regel .

https://www.berekenuwrechtplus.nl/nibud2.php

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 16:32
1 Antwoorden / 2 Vragen

Bedankt Maritas ik zal eens kijken, maar er zijn alles behalve genoeg voorzieningen.

Los daarvan vind ik dat zulke verschillen niet moeten mogen. Mensen die iets aan deze uitgebreide verzekeringen hebben zijn minima met hoge ziektekosten. Maar Minima met hoge ziektekosten gaat eigenlijk al niet samen, want deze groep heeft zoveel kosten en ongemakken soms en zo weinig geld dat dit net een probleem is. Daarvoor zijn er dus deze speciale verzekeringen maar regel dit dan een beetje fatsoenlijk en landelijk. 

Zo lijkt het inderdaad soms er op dat iedereen en alle tussenpersonen en verzekeraars er zelfs nog een slaatje uit willen slaan. De oorspronkelijke kosten (zonder korting) van het pakket lijken inderdaad veel te hoog in vergelijking met andere verzekeringen. 

En met mij gaat het gelukkig nog redelijk, dus ik wil zeker niet alleen voor mezelf klagen, maar denk wel aan anderen die het nog net iets slechter hebben. Ik ben zelf van kinds af aan chronisch ziek en in een uitkering. Kortom geen vooruitzicht op beter en altijd afhankelijk van zorg. Mooi dat er voor zulke mensen wat gedaan wordt, maar dan wel dus beetje eerlijk en duidelijk toegnakelijk voor iedereen. Het begon al met het invoeren van het eigen risico als prikkel om minder zorg af te nemen. Voor chronisch zieken was dit gewoon een premieverhoging. Maar ook met dit weer doet men maar wat en moet je maar afwachten of je toevallig goed woont en wat er volgend jaar weer beslist wordt. 1 ding weet je echter zeker dat je dan ook weer chronisch ziek zal zijn, dat je nog steeds chronisch ziek bent en dat je nog steeds hoge kosten hebt. En niet alleen kosten die je eventueel kan declareren of via de verzekering gedekt kan krijgen. Als je chronisch ziek bent heb je geen persepctief op verbetereing in je inkomenssituatie en je maakt meer kosten als een ander. Je bent minder mobiel, moet anderen of andere diensten lastig vallen voor primaire behoeften. Of dit nu is omdat e geen boodschappen kan tillen, geen vervoer hebt of dingen thuis moet laten bezorgen. Veel kost gemiddeld iets meer en daar zijn teoslagen, regelingen of wat dan ook voor. Je moet je ook nog zwaarder verzekeren als een gezond iemand en je bent dus nog steeds maar minima, wat wil zeggen dat je onder normale omstandigheden rond moet komen maar zo normaal zijn de omstandigheden echt niet. Er zijn veel mensen die het zwaarder of moeilijker dan mij hebben en voor wie €360 euro meer kosten aan een zorgverzekering een kapitaal is. 

Dat een ander dit jaar die een ton per jaar verdient er dit jaar 1 procent op vooruit gaat dan betekent dit voor hem 1000 euro extra. Dus weer een weekendje weg of een keer eten in een Michelin restaurant. als iemand met 12000 er 1% op vooruit gaat is dit 120 euro en misschien goed voor een keer nieuwe kleren en andere gaten af te dekken. Dit enkel maar om aan te geven wat €360,00 is voor een minima en het wel heel krom is dat we het hier hebben over dezelfde zorgverzekering waar je zoveel meer voor moet betalen omdat je ergens toevallig woont.

door marita5 12 nov. 2018 om 16:49
7603 Antwoorden / 12 Vragen

@kaketoe , ik ben ook chronisch ziek en heb hoge kosten , maar de verzekering van VGZ gemeentepakket heb ik nooit gewild . Hetzelfde was toen met de verzekering via de gemeente van IZa Cura , ook dat was een flop  Het is niet gemakkelijk als je je afhankelijk moet opstellen naar andere . Maar het geestelijke gaat samen met het lichamelijke , ik probeer positief ingesteld te zijn , en leren leven met wat je wel heb en nog kunt . Betreft de kosten van de zorg weet ik al dat ik in het begin van het volgende jaar mijn eigen risico kwijt ben , dus een aantal maanden op voorhand al extra geld op de rekening laten staan zodat ik in het begin van het volgend jaar niet de volle mep krijg . Kasboekje bijhouden helpt ook . tot op heden lukt mij dit aardig en geen schulden .

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 16:51
1 Antwoorden / 2 Vragen

Mijn gemeente is hierbij natuurlijk weer net niet aangesloten ;) :(

door marita5 12 nov. 2018 om 16:57
7603 Antwoorden / 12 Vragen

@kaketoe , toets uw gemeente ( toets vergoedingen gemeente ) in op Google en u kunt zien waarvoor u in aanmerking komt

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 17:34
1 Antwoorden / 2 Vragen

Zal het doen. En ik ben ook chronisch ziek, als kind al ziek geraakt, maar niet ieders chronisch zieke is gelijk natuurlijk. Weet iig dat velen het nog slechter dan mij hebben en ook voor die personen dient dit gewoon fatsoenlijk en beetje gelijk geregeld te zijn. Het is bij mij ook geen klaagzang over mijn eigen finaciele situatie maar meer over hoe er met deze mensen en het systeem in het algemeen wordt om gegaan. Deze verzekeringen voor minima zijn speciaal voor minima opgesteld en om deze te helpen. Er wordt naast direct geld, ook mankracht en allerlei andere kosten aan besteedt door onderhandelaars. Dan is het droevig als de uitwerking dusdanig is dat mensen waarvoor die verzekering en regelingen bedoelt zijn, niet meer daar terecht kunnen, willen of het niet meer goed is voor hun. Ook raar als een vriend of kennis zoveel voordeliger uit is omdat hij toevallig elders woont. Eigenlijk elke chronisch zieke is zijn eigen risico direct kwijt, dat is bij mij ook zo. Fysiotherapie had ik al 20 jaar een machtiging voor (wekelijks plus groepstherapie) tot ze mij ziekte niet meer als chronisch bestempelde. Niet omdat het dat niet is, maar omdat dit kosten bespaarde natuurlijk. Ga nu nog 18 keer per jaar. Dat is te weinig en gaat duidelijk ten kosten van mijn gezondheid, maar zonder zou het helemaal niet gaan. Ik zoek het ook wel uit, want zorgverzekeringen proberen uiteindelijk alles zo te filteren dat alleen zieken zich nog verzekeren voor dingen die ze nodig hebben en dat ze er geld aan verdienen. Kromme uitkomst zal dus zijn dat wanneer ze dit optimaal gaat lukken niet verzekeren en alles zelf betalen voordeliger zal zijn. Dan hoeven al die tussenpersonen immers niet betaald te worden. Daarom ben ik ook al sinds de invoering zo erg tegen dit verzekeringssysteem. Verzekeren doe je met name tegen onzekere of onverwachte kosten en bij chronisch zieken gaat die vlieger simpelweg niet op. Die verzekeren zich tegen verwachte kosten. Zorgverzekeraars proberen die groepen en pakketten steeds verder te scheiden waardoor premies blijven stijgen. Hoe dan ook is het nu al soms aantrekkelijker om me minder aanvullend  te verzekeren en de zorgkosten zelf te betalen op het gebied van Fysiotherapie. Dat is na aftrek bij de belasting netto voordelige als extra premie betalen, maar dat dit zo is, is eigenlijk al krom.

door tijger1 - 12 nov. 2018 om 16:38
38407 Antwoorden / 21 Vragen
1

U hoeft niet hier te keer te gaan, want wij maken het gemeentelijke beleid niet. 

Ook is de ene minimumlijder de andere niet. En niet elke minimumlijder zit te wachten op die hele uitgebreide pakketten waar van alles en nog wat in gedekt is. 

Persoonlijk vind ik die collectieve “zogenaamde” voordelige contracten grote onzin. Maar de gemeente schermt daar de bijzondere bijstand mee af. 

Men kan ook zelf op zoek gaan naar een voordeliger verzekering, met desnoods een kleine aanvullende dekking en het verschil op zij leggen, voor als het eventueel nodig is.

door marita5 12 nov. 2018 om 16:53
7603 Antwoorden / 12 Vragen

@tijger1 , Maar de gemeente schermt daar de bijzondere bijstand mee af. , Ook dit verschilt van gemeente . Ik krijg de H Hulp vergoed via de bijzondere bijstand 
Ik heb ook hoge zorgkosten i.v.m chronisch ziek zijn , maar de zorgverzekering gemeente Pakket VGZ is veelste duur ., Veel voorzieningen , maar het is ook hoe je ermee omgaat . 

door tijger1 12 nov. 2018 om 16:56
38407 Antwoorden / 21 Vragen

Ook dat schijnt weer van gemeente tot gemeente te verschillen. Mooi dat uhet vergoed krijgt.

ka
door kaketoe 12 nov. 2018 om 17:00
1 Antwoorden / 2 Vragen

Voor jou maak ik graag een uitzondering tijger, omdat je met denigrerende opmerking komt. Zoals krijgen, minimumlijder etc. Ik snap wel dat u het beleid niet maakt maar dan hoeft u er niet zo op te reageren dus laat mij vrij in dat allemaal niet serieus te nemen en mijn mening te hebben dat ik het niet eens bent met deze constructie.

Ik neem aan dat u niet chronisch ziek bent. Ik ga niet klagen over mijn situatie want ik weet dat velen het nog lastiger hebben, maar daarvoor heb ik dus ook deze mening. Maar als je van kind af aan chronisch ziek bent, afhankelijk van zorg dus en een uitkering dat komen die opmerkingen en dat zogenaamde wijze inlevingsvermogen van u echt heellllllll erg dom over. Met zoek maar een goedkopere verzekering en leg geld op zij voor als het echt nodig is. Om het voor u duidelijker te stellen, Voor chronisch zieken is zorg altijd echt nodig, een kleinere aanvullende dekking betekent meer kosten omdat je die zelf moet betalen, en geld opzij leggen is als minima lastig en als minima die ziek is onmogelijk. Ook schulden maken om deze later terug te betalen als de situatie rooskleuriger is, is dus niet mogelijk. Deze wijsheid wil ik u gaarne meegevendoor marita5 12 nov. 2018 om 17:01
7603 Antwoorden / 12 Vragen

@tijger1 ,Ik krijg dit vergoed i.v.m. mijn ongeval , mijn contactpersoon wees mij er zelf op .Voorheen had ik geen H.Hulp , maar ook dit is niet gemakkelijk als je op de bank moet toekijken hoe een ander je huis poetst verschrikkelijk .

wi
door wilhelmina59 12 nov. 2018 om 17:28
404 Antwoorden / 0 Vragen

De Byzondere Bijstand verschilt per Gemeente, geldt ook voor de langdurigheidstoeslag.
Ben benieuwd wat de "omgekeerde toets"gaat opleveren.

door tijger1 12 nov. 2018 om 17:33
38407 Antwoorden / 21 Vragen

“Omgekeerde toets”? Wat bedoelt u?

va
door vanlotjegetikt 12 jan. 2019 om 10:16
58 Antwoorden / Vragen

Tijger1 Omgekeerde Toets
https://www.stimulansz.nl/de-omgekeerde-toets-methodiek/

door heremietkreeft - 12 nov. 2018 om 17:07
9681 Antwoorden / 155 Vragen
0

M.b.t. diverse reacties: recent werd gemeld dat de meeste zorgverzekeraars collectieve regelingen afschaffen, ook voor Gemeenten.
Verder is in samenhang met al gegeven antwoorden iedere Gemeente vrij om te bepalen wat zij wel of niet doen m.b.t. minima en vergelijkbaar.

(Bijv. Strippenkaarten  of vergelijkbaar voor aankopen)

door tijger1 - 12 nov. 2018 om 17:09
38407 Antwoorden / 21 Vragen
1

@kaketoe

Er is niets denigrerends aan minimumlijder. Met al die omfloerste benamingen voor personen en groepen schiet men helemaal niets op. 

Maar u zit op internet, en kunt dus een goedkopere verzekering opzoeken. En als u dat pakket gaat betalen, moet u dat ook missen. En dat u het zelf niet apart kunt leggen, ligt aan uzelf. 

Ook krijgt u volgend jaar weer flink meer zorgtoeslag.

door aurora1 - 12 nov. 2018 om 18:01
13614 Antwoorden / 6 Vragen
1

Kunt u dan niet een verzekering zoeken die u beter bevalt qua premie?  En er wordt nogal wat extra's gedaan aan toeslagen/subsidies enz. voor zgn. minima's.
Bedenk daarbij dat dat alles door de andere belastingbetalers betaald wordt, opgebracht moet worden.
Als u het niet eens bent met het beleid in uw gemeente en ook niet met wat u daar moet betalen voor een dergelijke verzekering,  kunt u maar beter met uw gemeente daarover contact opnemen. 
Hier op Vraag&Beantwoord lange stukken tekst tikken schiet u toch niets mee op?
Ik zou beginnen met naar een voor u voordeliger verzekering te zoeken en doen wat altijd verstandig is: regelmatig wat geld opzij zetten (bijv. op een internetspaarrekening). En sta toch svp er ook eens bij stil dat gratis en goedkoper in dit kader betekent dat anderen dat moeten opbrengen. Mogelijk hebben die het ook niet echt breed en gaan die misschien wat handiger met hun inkomen om? Dat klagen over allerhande in een land waar zaken heel goed geregeld zijn, meestal beter dan in andere landen, siert niemand en schiet u niets mee op.

ri
door riamariska - 15 nov. 2018 om 08:46
10 Antwoorden / 2 Vragen
0

Beste kassa,

Zelf behoor ik tot deze doelgroep van chronische ziek en heb een VGZ-gemeente pakket Gorinchem ik betaal 142.61 hier in begrepen zijn mijn eigen bijdrage.
Op jaar basis scheelt mij dat zo'n 200,-- die ik minder betaal aan eigen risico. Tevens mag ik ook mijn CAK kosten terugvragen 12X 17.60 is ook een kleine 200,-- totaal scheelt het mij 400,-- per jaar. Wat me wel van mijn hart moet is als men echt van deze hoge ziekte kosten af wilt dan heb ik een goede oplossing. Namelijk het volgende ik heb sinds 12jaar artrose in mijn hele lichaam ontstekings artrose sinds een maand kan ik zeggen dat ik er zo goed als vanaf ben wat natuurlijk voor mij heel fijn is echter de behandelingen worden maar gedeeltelijk vergoed resterende moet ik dan zelf betalen 80 euro per behandelling die heb ik niet . Ik heb in het afgelopen jaar al voor 10.000 kosten gehad voor  het vgz die deels hadden opgelost kunnen worden met deze behandelingen waardoor je kosten bespaart en mogelijk ook weer mensen aan het werk gaat krijgen omdat deze aandoening bijna opgelost wordt. De behandeling die ik heb ondergaan is Bioresenantie dit betekend dat men je body reset. Je blokkades worden behandeld en daarna kan je lichaam het zelf opruimen en is in staat weer o.a. nieuw kraakbeen te vormen. Deze behandeling valt onder natuurgeneeskunde maar voor het eerst heb ik iets in 12 jaar dat werkt en duizend keer beter is dan pappen en nat houden. Echter men wil hier blijkbaar niet aan omdat er te weinig werk overblijft voor doktoren en de farmacuitische industrie ??????????? Willen ze mensen wel beter hebben????????????????? vriendelijke groet Ria van de Pol

door tijger1 15 nov. 2018 om 09:37
38407 Antwoorden / 21 Vragen

Conplete dwaasheid.

door tijger1 - 15 nov. 2018 om 09:36
38407 Antwoorden / 21 Vragen
0

Welja, nou ook nog voorstellen deze kwakzalverij onder te brengen bij de basisverzekering.  Het moet niet gekker worden.

lo
door lovewinnie - 15 nov. 2018 om 10:05
593 Antwoorden / 0 Vragen
0

De vergoedingen verschillen ook per gemeente. Had graag 160"betaald Inc eigen risico. Als je kijkt naar de hoge vergoedingen voor bril, beugel kind, fysio, steunzolen etc is dat perfecte pakket voor weinig. Geen verassingen, extra kosten etc.
Ik betaal bij vgz 150 euro voor de basis verzekering . Basis tand, beter aanvullend en dan nog eigen risico a 35 euro per maand. En nee heb niet veel inkomen  Gewoon modaal en dus geen toeslagen die u wel krijgt  Elke gemeente heeft zijn eigen prijzen, eigen pakketten en nee daar kun je niks aandoen.

door Cookies 15 nov. 2018 om 10:21
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Voor verassingen kun je een uitvaartverzekering afsluiten. 150 euro voor basispakket? VGZ heeft 2 basisverzekeringen de duurste voor  2019 kost 126,95.

lo
door lovewinnie 15 nov. 2018 om 11:46
593 Antwoorden / 0 Vragen

Nee aanvullend beter en tand goed . Je krijgt dan echter veel minder vergoed als bij gemeente pakket. Hoe weet ik dat, omdat ik die voorheen ook kreeg maar nu partime werk en dus geen recht meer heb 
Dochter moet volgend jaar beugel en draagt steunzolen. Moet nodige bijbetalen en beugel wordt niet eens vergoed met die 140 euro verzekering.  gemeente pakket tot 2500 euro. Steunzolen krijg ik 125 vergoed. Gemeente pakket volledig
Bril 80 euro per 3 jaar. Gemeente pakket een volledige bril per 3 jaar. 
Sterilicatie 1250 vergoed, gemeente volledig etc etc 


Kan zo nog wel ff doorgaan.. Je krijgt dus veel vergoed voor weinig. Ook zit er voor paar tientjes extra je volledig eigen risico bij in. Kost mijn ook nog 30 euro per maand ongeveer. 

Ook bij laag inkomen zal zorgtoeslag omhoog gaan. Zorg wordt nu eenmaal duurder, ook voor minima. Alleen zal toeslag ook wel weer stijgen. 


door tijger1 15 nov. 2018 om 11:50
38407 Antwoorden / 21 Vragen

Het enige nuttige is die sterilisatie.:-))

door panter22 15 nov. 2018 om 13:37
2775 Antwoorden / Vragen

Als je nog heel veel kosten hebt die buiten de aanvullende verzekering vallen, is het dan verstandig om zo'n dure aanvullende verzekering af te sluiten? 
Ik weet niet precies hoe het zit met belastingaftrek voor zorgkosten, maar misschien haal je daar meer voordeel mee dan een dure aanvullende verzekering oplevert. 

door marita5 15 nov. 2018 om 14:48
7603 Antwoorden / 12 Vragen

@lovewinne , het is mij een raadsel hoe u komt aan € 150,- voor de basisverzekering van VGZ , basisverz van € 150,- is er niet . lees hier eens de vergoedingen https://www.vgz.nl/vergoedingen ( klik op de T voor tandzorg )

door Cookies 15 nov. 2018 om 15:08
13337 Antwoorden / 36 Vragen

Het is totaal 150 euro voor 1) Basis verzekering. 2) Basis tand. 3.}Beter aanvullend.

Ed
door Edwinus - 12 jan. 2019 om 03:19
4 Antwoorden / 1 Vragen
0

Zulk soort verzerkeringen zijn alleen maar voordelig als je gebruik maakt van een eigen risico . Al staat dat niet overal duidelijk op de website je  bent verplicht om je eigen risico mee te verzekeren  en met € 50 / 60  euro die dan nog over blijft is dat alleen aantrekkelijk voor iemand die ieder jaar zijn eigen risico verbruikt . Ook betalen ze soms de  WMO . Ga je alleen maar naar de huisarts en heb je nooit ziekenhuiszorg nodig  een beetje onzin  want dan zijn er goedkopere alternatieven want een verzekering verschilt bij iedereen wat je nodig hebt . Zeker als je nooit naar de Fysio , steunzolen of een bril nodig hebt . Met andere woorden heb je een laag inkomen en gezond dan betaal je hiermee eigenlijk voor anderen

door panter22 12 jan. 2019 om 09:01
2775 Antwoorden / Vragen

Het is niet verplicht zo'n pakket te nemen. 
Als je goed gezond bent, dan ben je beter af met gewone zorgverzekering, met bv extra eigen risico.
Maar als je dat niet bent, dan moet je betalen voor een deel van de zorg die je nodig hebt. 
Dan is zo'n verzekring goedkoper.
Waar je wel op moet letten is, dat als je extra zorgkosten hebt die niet door de gewone zorgverzekering wordt vergoed, je deze kosten zelf moet betalen.
In het verleden kon je voor die kosten bijzondere bijstand krijgen. Dat is wegbezuinigd. Daarvoor is die dure minimaverzekering in de plaats gekomen,

door aurora1 - 12 jan. 2019 om 06:24
13614 Antwoorden / 6 Vragen
0
ne
door neodutchio - 12 jan. 2019 om 09:26
2755 Antwoorden / 11 Vragen
0

Best leuk om enkel de zorgverzekeringen van de minima te vergelijken in diverse gemeentes, maar daar is een minima niet enkel afhankelijk voor. Er zijn zoveel lokale kosten die per gemeente kunnen verschillend dat je niet op basis van 1 uitgave kan zeggen dat het te duur is of niet. Wie weet heeft de gemeente met de duurdere zorgverzekering wel de goedkoopste afvalstoffenheffing. Of is er een speciaal potje voor de kinderen van de minima. Het is zo makkelijk om het onderste uit de kan te willen halen, maar er is meer dan alleen dat.

Terug naar de vraag

Nieuw op Vraag & Beantwoord

ak
akino - 19 jul. 2019 om 19:26
Geldzaken & recht

Bij internetbankieren geen toekomstige betaling in zicht


Nádat ik alles élke mnd. goed bij houd, wát van de rekening afgehouden word, ben ik erachter gekomen, dat de Rabobank bij navraag géén mogelijkheid ziet, om de maandelijkse betalingen die onder het kopje 'toekomst" moeten staan niet aangepast kunnen worden.
Herdoor is de kans groot, dat je bij een winkel aan komt en plotseling een weigering krijgt van je pas, omdat je té weinig sa ... Lees meer

heremietkreeft - 19 jul. 2019 om 19:10
Computers & telefonie

Beeldscherm

Redit, oplossing is al gevonden. Lees meer

TW
TW - 19 jul. 2019 om 16:35
Geldzaken & recht

Onterecht verzendkosten betalen

Ik had eind mei een fiets besteld die door DHL geweigerd werd wegens beschadiging. Duurde wat meer dan een week voordat het retour gezonden was bij de afzender. Vervolgens bleek de doos beschadigd deze zou vervangen worden en dan zou de fiets opnieuw opgestuurd worden. Is niet gebeurd tot paar keer toe. Vervolgens kreeg ik te horen dat de kettingkast beschadigd was en die ook vervangen moest worde ... Lees meer